• 070 333 85 05

Material

Grus som grus?

Det är inte alltid det lättaste att veta vad för typ av grus man behöver. Oftast har man en klar bild av hur det ska se ut, men beteckningen då?
Här nedan kommer en liten lathund.

Det man ska tänka på är att grus skiljer sig i färg beroende från vilken täkt vi hämtar det ifrån. Oftast är det normalgrått men ibland är det lite åt det rödare hållet och ibland till och med svart som natten.

Grussorter benäms med siffror där beteckningen avser minsta och största korn/grus-storleken i millimeter.
”T.ex 0-16 : Då får man finkorningtmaterial (0) och grus upp till 16mm.